Edukujemy i pomagamy innym

Nasze działania przygotowują do wejścia na rynek pracy, uczą przedsiębiorczości i poruszania się w świecie finansów i nowoczesnej gospodarki. Ucząc poprzez działanie, oferujemy szerokie spektrum możliwości pozyskania wiedzy i wdrożenia w najbliższym otoczeniu.

Wykorzystując wiedzę i doświadczenie przekazujemy, że pieniądze można zdobywać na wiele sposobów, że są złe i dobre kredyty, jaki jest wachlarz sposobów inwestowania i pomnażania majątku, że ryzyko to rzecz mierzalna etc.

Celem jest rozwijanie umiejętność krytycznego myślenia i aktywny podejścia do życia. Przekazujemy innym wiedzę ekonomiczną i postawy pro przedsiębiorcze, której nie otrzymali wcześniej. Chcemy budować w Polakach poczucie odwagi, aby z realizacji swoich pasji uczynili dochodowe przedsięwzięcia.

Dzieląc się wiedzą mnożymy sukcesy

Podstawowy zakres naszego doradztwa obejmuje analizę ekonomiczno-finansową przedsięwzięcia oraz wsparcie w opracowaniu biznes planów.

Oferujemy także pomoc w zakresie poszukiwania źródeł finansowania i przygotowania koniecznej dokumentacji, także w działalności innowacyjnej.

W szczególnych przypadkach oferujemy specjalistyczne doradztwo i szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.