#TerazWiem

Celem projektu jest zapoznanie grupy młodych obywateli stojących u progu dorosłego życia z wszystkimi możliwymi ośrodkami decyzyjnymi wpływającymi na ich życie za pomocą polityk młodzieżowych.

Uczestnicy projektu poznają na czym polegają obowiązki wiążące się ze sprawowaniem stanowisk publicznych zarówno w ich najbliższym otoczeniu jak i polityce międzynarodowej. Uczestnicy nie tylko poznają teoretycznie jaki wpływ na ich życie ma rada osiedla, rada miasta, sejmik wojewódzki, Urząd Wojewódzki czy też Parlament Rzeczypospolitej i Parlament Europejski. Co ważniejsze uczestnicy będą mogli sami rozwiać swoje wątpliwości i pogłębić wiedzę w bezpośrednim kontakcie z osobami które aktualnie zajmują lub zajmowali w swojej karierze zawodowej wskazane stanowiska. Beneficjenci projektu sami zaprojektują swoje pomysły dotyczące zmiany najbliższego otoczenia i zadecydują wykorzystując nabytą wiedzę, gdzie przedstawić wskazany pomysł zmian.

Najważniejszym zadaniem jest zaktywizowanie młodych ludzi, analiza ich potrzeb, analiza potrzeb społeczności lokalnej, bezpośredni dialog z decydentami, wypracowanie rekomendacji dot. polityki młodzieżowej na poziomie regionalnym. Działania te angażować będą młodzież, ekspertów i decydentów polityki młodzieżowej.

Główną metodą pracy w projekcie jest learning by doing - nauka poprzez działanie, nauka przez kontakt z praktykami i autorytetami w ramach spotkań z przedstawicielami organizacji młodzieżowych, liderami opinii społecznej i samorządów, nie w formie przewidywalnych wykładów, a przede wszystkim za pomocą symulacji, debat i warsztatów.

Odwiedź stronę projektu

#TerazWiem