Głównym zadaniem projektu jest pobudzenie innowacyjności i postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży oraz budowanie aktywności społecznej ludzi młodych.

Celem jest wypracowanie, promowanie i upowszechnianie propozycji rozwiązań jakie zaproponują sami uczestnicy projektu - zgodnie z zasadą:

"Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi wziąć udział, a zrozumiem."

Uważamy, że nabycie wiedzy i doświadczenia na wczesnym poziomie jakim jest szkoła  znacznie wpływa na sposób i jakość działania w późniejszym życiu. Projekt ma za zadanie wzmacniać aktywne obywatelstwo i udział młodych ludzi we współtworzeniu polityki młodzieżowej, ponad to już w samym swoim założeniu bazować ma na aktywnym udziale młodych ludzi. Co ważne w dalszej edukacji rówieśniczej, obywatelskiej i metodach edukacji pozaformalnej, projekt ma budować i rozwijać dialog usystematyzowany. 

Najważniejszym działaniem projektowym będą jednak spotkania z praktykami biznesu - uczestnicy będą mogli sami rozwiać swoje wątpliwości i pogłębić wiedzę w bezpośrednim kontakcie z przedsiębiorcami - ich potencjalnymi pracodawcami. Takie spotkania umożliwią także poznanie korelacji pomiędzy wyborem kierunku kształcenia, a szans na rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców w stosunku do zatrudnianych absolwentów, zarówno uczelni wyższych jak i szkół policealnych czy zawodowych.

Główną metodą pracy w projekcie jest learning by doing - nauka poprzez działanie, nauka przez kontakt z praktykami i autorytetami w ramach spotkań z przedstawicielami organizacji młodzieżowych, liderami opinii społecznej i samorządów, nie w formie przewidywalnych wykładów, a przede wszystkim za pomocą symulacji, debat i warsztatów.

Odwiedź stronę projektu

#TerazDziałam