Jesteś zainteresowana/y projektem? Wejdź na stronę konsultacjepoznania.pl i dowiedz się więcej!

Przewodnim założeniem projektu jest zebranie opinii mieszkańców miasta Poznania w fundamentalnych obszarach życia społecznego, takich jak transport, ekologia, edukacja, mieszkalnictwo, biznes, infrastruktura, samorząd, kultura. Naszym zdaniem, wynikającym z obserwacji społecznych w mieście Poznaniu, który jest naszym głównym środowiskiem działalności, brakuje narzędzia do powszechnego badania opinii mieszkańców o mieście.
W ramach zaplanowanych działań, duża liczba mieszkańców będzie mieć możliwość wyrazić swoje zdanie oraz przedstawić poglądy dotyczące samopoczucia, poziomu oraz warunków życia w społeczności poznańskiej.

Zadanie będzie realizowane do października 2022 roku. Oprócz badań ciągłych w formule online, zostanie także zrealizowanych 30 konsultacji w formie bezpośrednich spotkań w subregionach miasta Poznania. Docelowo liczba przeprowadzonych przez konsultantów ankiet konsultacyjnych ma wynieść ponad cztery tysiące, aby dać możliwość wyrażenia opinii szerokiemu spektrum społeczności.