Kolejne wydarzenie to International Swimming Cup czyli zawody pływackie w Poznaniu różnych grup wiekowych. Na tym wydarzeniu posiadaliśmy grupę 40 osób, zgranych ze sobą w różnych grupach wiekowych. Uczyliśmy się wspólnie tworzenia grafiku, łamania barier językowych z uczestnikami z całego świat, stały kontakt z organizatorem oraz nauką sumienności.