Projekt polega na organizacji cyklu warsztatów ekonomicznych z uczniami szkół średnich na terenie Aglomeracji Poznańskiej, oddolne wykreowanie przez uczniów kampanii edukacyjnej dla ich rówieśników oraz międzyszkolny konkurs o tytuł Poznańskiego Mistrza Gier Ekonomicznych. Termin realizacji działań to 1 październik 2021 r. – 30 kwietnia 2022 roku.

Zaplanowane jest przeprowadzenie spotkań w 8 szkołach średnich z obszaru Aglomeracji Poznańskiej. Podczas zajęć uczniowie zmierzą się w sposób praktyczny z podstawowymi pojęciami ekonomicznymi np. deficyt, inflacja, aktywa, pasywa, bank, lokata, weksel, windykacja, podatki, ceny, VAT, ZUS. Każde z pojęć zostanie w sposób praktyczny przedstawione odbiorcom tak, aby łatwo było je nie tylko zapamiętać, ale też wykorzystywać tę wiedzę w życiu codziennym.

Jednym z etapów projektu będzie wspólne opracowanie przez uczestników projektu kampanii informacyjnej składającej się z wybranych przez nich zagadnień, które dla rówieśników są najbardziej problematyczne. Po kontroli merytorycznej, przygotowane materiały zostaną doręczone drogą elektroniczną do pozostałych szkół średnich w regionie. Ta forma aktywności pozwoli uczniom na wyrażenie swoich potrzeb i problemów, a co za tym idzie ich głos stanie się tematem do dyskusji w grupie rówieśników jak i decydentów.

Ważnym elementem „Ekonomii do Poznania” jest gra CashFlow, która jest symulacją wielu sytuacji ekonomicznych i w praktyce pozwala wykorzystywać poznane przez uczniów podstawowe pojęcia. Warsztaty dla graczy odbędą się w ramach ostatnich zajęć w każdej ze szkół. Będzie to początek konkursu o tytuł Poznańskiego Mistrza Gier Ekonomicznych, gdzie w pierwszej kolejności zostaną wyłonieni dwaj zwycięzcy etapu szkolnego, którzy awansują do finałowej rywalizacji międzyszkolnej. W każdym z etapów dla zwycięzców przygotowane zostały nagrody, które zostaną wręczone podczas oficjalnej konferencji projektowej.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.