Kolejne wydarzenie to International Swimming Cup czyli zawody pływackie w Poznaniu różnych grup wiekowych. Na tym wydarzeniu posiadaliśmy grupę 40 osób, zgranych ze sobą w różnych grupach wiekowych. Uczyliśmy się wspólnie tworzenia grafiku, łamania barier językowych z uczestnikami z całego świat, stały kontakt z organizatorem oraz nauką sumienności.

Współorganizowaliśmy także polską część ogólnoświatowego wydarzenia Color Run w Poznaniu, Warszawie, Dąbrowie Górniczej i Gdyni, jest to bieg bez pomiaru czasu i ograniczeń wiekowych, w czasie 5km uczestnicy obsypywani są kolorowym proszkiem. To wydarzenie pozwoliło nam nauczyć młodych ludzi iż sumienność i pomoc innym nie musi być "sztywna". Zdanie jakie wykonaliśmy nie ułatwiał fakt, że uczestniczy byli z różnych bardzo odległych grup wiekowych.

Pierwszym z nich były obchody 1050 - lecia Chrztu Polski na stadionie w Poznaniu. Nasza rola polegała w głównej mierze, na pozyskaniu i przeszkoleniu wolontariuszy, którzy informowali uczestników uroczystości o szczegółach technicznych i harmonogramie wydarzenia, była to możliwość zapoznania się młodych ludzi z całej Polski oraz nasz aktywny wkład w promowanie wartości chrześcijańskich.