Pierwszym z nich były obchody 1050 - lecia Chrztu Polski na stadionie w Poznaniu. Nasza rola polegała w głównej mierze, na pozyskaniu i przeszkoleniu wolontariuszy, którzy informowali uczestników uroczystości o szczegółach technicznych i harmonogramie wydarzenia, była to możliwość zapoznania się młodych ludzi z całej Polski oraz nasz aktywny wkład w promowanie wartości chrześcijańskich.