Działamy w obszarach propagowania przedsiębiorczości, edukacji obywatelskiej, krzewienia postaw patriotycznych oraz rozwoju społeczności lokalnych. Wykorzystujemy innowacyjne narzędzia i nowoczesne technologie w celu wspierania oraz integracji poszczególnych grupy społeczne.

Jeżeli masz ciekawy pomysł który może zmieniać najbliższe otoczenie, nasi specjaliści pomogą Ci go dopracować i spróbować pozyskać dofinansowanie.

Facebook